vsem članom društva

Vabilo na redni letni zbor članov Košarkarskega kluba Grosuplje

Vabimo vas na redni letni zbor članov Košarkarskega kluba Grosuplje, ki bo v petek, 30. marca 2018, ob 19. uri, v sejni sobi Športne dvorane Brinje, Grosuplje (Ljubljanska c. 4oa, Grosuplje).

Predlagan dnevni red:
1. Izvolitev organov za vodenje zbora članov
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Potrditev zapisnika rednega letnega zbora članov z dne 30.3.2017
4. Obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2017
5. Obravnava in sprejem finančnega plana za leto 2018
6. Načrt dela izvajanja športnih in tekmovalnih aktivnosti v letu 2018
7. Razno

Prosimo vas, da se zbora članov društva zanesljivo udeležite!

Člane društva, ki so mlajši od 18 let, na zboru članov zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.

Gradivo, ki se bo obravnavalo, bo na voljo na dan zbora članov. Od četrtka, 29. marca 2018, od 17. ure dalje, pa vam ga na pisno zahtevo lahko posredujemo po elektronski pošti (info@kkgrosuplje.si).

Športni pozdrav!

Grosuplje, 22.3. 2018