Upravni odbor:

Peter Hojč, predsednik kluba

Nadzorni odbor: