Plama Pur - Ilirska Bistrica beli
Grosuplje A

OŠ Antona Žnideršiča

29. oktobra 2017, ob 10:00