Dogodki

Ljubljana A
Grosuplje A

ŠD OŠ Alojzija Šuštarja, Ljubljana

21. oktobra 2017

U17

Ljubljana B
Grosuplje B

OŠ Hinko Smrekar, Ljubljana

21. oktobra 2017, ob 11:00

U17

Grosuplje A
Cerknica

OŠ Louisa Adamiča

22. oktobra 2017

U15

Litija
Grosuplje B

ŠD Litija

22. oktobra 2017

U15

Grosuplje
Celje

ŠD Brinje

28. oktobra 2017

Grosuplje A
Vrani Vransko

ŠD Brinje

28. oktobra 2017

U17

Grosuplje B
Krka B

OŠ Louisa Adamiča

28. oktobra 2017

U17

Domačija Vodnik Krvavec
Grosuplje A

ŠD Medvode

28. oktobra 2017, ob 10:15

U13

Brinox Medvode
Grosuplje A

ŠD Medvode

28. oktobra 2017

U13

Plama Pur - Ilirska Bistrica beli
Grosuplje A

OŠ Antona Žnideršiča

29. oktobra 2017, ob 10:00

U15